top of page

Diktarheimen Midtbø

ligg ved riksveg 134 i Vinje i Telemark. Her budde forfattarane

Halldis Moren Vesaas og Tarjei Vesaas frå 1934 til 1970, då Tarjei døydde.

Halldis budde vidare i Vinje og Oslo til ho døydde i 1995.

Etterkomarane Guri og Olav Vesaas har no hand om garden og lever her

mykje av tida.

Sidan sommaren 2016 opnar dei garden for publikum i turistsesongen.

bottom of page